HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB

Kallelse – remissvar lydnadsregler

Datum: onsdag 15 juni
Kl: 19:00
Plats: Klubbstugan

Härmed kallar vi alla medlemmar med intresse av lydnadsreglerna på ett möte gällande den remiss som gått ut från SKK/SBK med anledning av kommande regelrevidering. Tillsammans formulerar vi ett remissvar från vår klubb som sedan tävlingssektorn ansvarar för att sammanställa och skicka in. Bakgrund till remissen finns att läsa här nedan i kursiv text.

Svenska Kennelklubben (SKK) har i samråd med Svenska Brukshundklubben (SBK) beslutat att låta reviderat förslag till lydnadsregler gå på remissrunda under sommaren.
Som specialklubb till Svenska Kennelklubben är SBK remissinstans. Det innebär att förbundet samlar synpunkter från alla instanser och formulerar ett remissvar till SKK.

Varför nytt förslag ska ut på remiss:
Förslaget som nu går på remiss är något justerat utifrån det förslag som kongressen enhälligt ställde sig bakom 2015. Justeringarna beror på vissa förutsättningar som ändrats och åsikter som framkommit om delar i förslaget samt att förankringen inom SKK-organisationen medfört vissa ändringar av regelförslaget.
De viktigaste förändringarna i förslaget är att regelverket ska fortsätta vara nationellt även om vi inför de internationella momenten med några undantag. Vi har anpassat bedömningsanvisningarna enligt diskussioner med referensdomare och utövare samt gjort gruppmomenten i klass 1 och klass 2 lite enklare.
Avsikten med remissen är att inhämta synpunkter så att slutligt regelförslag kan fastställas på Svenska Kennelklubbens centralstyrelses möte senast den 8 september 2016, att kunna gälla från den 1 januari 2017.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *