HAMMARÖ BRUKSHUNDKLUBB

Info från SBK: Nya lydnadsregler 2017

Sedan 2012 har arbetet att revidera lydnadsreglerna pågått. Efter en sista remissrunda under sommaren 2016 träffades Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben i augusti för att hantera och diskutera de remissvar som kommit in.

Remissen skickades ut i början av maj efter beslut från SKK Centralstyrelse i samråd med SBK. Detta efter att många olika parter framfört åsikter och synpunkter, både positiva och negativa, på arbetet med, och innehållet i förslaget till reviderade lydnadsregler som ska gälla från 2017. Remissen skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen. Enskilda medlemmar gavs också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetet med svaren på remissen inleddes med att båda parter uttryckte sin uppskattning över att det var så många som engagerat sig i remissarbetet och att det kommit in mycket konstruktiva förslag.

Under mötet beaktade vi gemensamt de synpunkter som kommit in och diskuterade för- och nackdelar.

Majoriteten av remissvaren var positiva till ett nytt regelverk och att regelverket förblir nationellt. En övervägande del av svaren innehöll kommentarer om gruppmomentens vara eller icke vara.

Efter en ingående diskussion kom vi fram till ett förslag som föreläggs till SKK/CS för beslut senast 8 september.

Här är resultatet av arbetet kring remissen >> Rapport remissarbete

Så här ser remissförslaget i sin helhet ut >> Remissförslag 2016

Helgen 24-25 september åker två domare och två tävlingsledare från distriktet (2/3 från HBK!) på SBK:s lydnadskonferens för att få mer information kring detta.

Fortsättning följer 🙂

DSC_0149

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *