Tävlingar

Klubben anordnar följande tävlingar under 2018.

27 januari – Lydnad, alla klasser, inomhus i Dog-o-rama Hundsporthall
21 april – Spår (Ekl)
22 april – Patrull (Lkl, Hkl, Ekl)
2 maj – Lydnad kvällstävling (alla klasser)
15 juni – appellspår & appellsök
16-17 juni – Freestyle
8 september – DM skydd (Lkl, Hkl, Ekl)
9 september – Sök (Lkl, Hkl, Ekl)

Anmälan görs via SBK Tävling respektive Hundaktiv för Freestyle och HtM.