Bli medlem

Du blir medlem i Hammarö Brukshundklubb genom att betala in medlemsavgiften på klubbens plusgiro:
33 49 26-3

Ange namn, adress, e-post, telefonnummer och fullständigt personnummer vid betalning. Får inte alla uppgifter plats så var vänlig maila kassören, Inger Hillskog-Roth på mailadress hillskogrothi@hotmail.com

Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor samt hur SBK/lokalklubbar hanterar personuppgifter hittar du här!

OBS! Även delmedlemmar måste ange ovanstående uppgifter samt medlemsnumret till klubben de hänvisar till.


Medlemsavgifter

Hammarö Brukshundklubb är en lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). I medlemsavgiften ingår därför en förbundsavgift till SBK och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.

  • Medlemsskap 545 kr (varav 400 kr i förbundsavgift och 145 kr i lokal avgift)
  • Redan medlem i rasklubb eller annan lokalklubb tillhörande SBK betalar 145 kr (ange ditt medlemsnummer)
  • Ungdomsmedlem (0-25 år) 300 kr (betalas in till Svensk Hundungdom)
  • Familjemedlem (ange även namn på fullbetalandemedlem) 145 kr

Mer information om de olika medlemskategorierna finns att läsa på Svenska Brukshundklubbens hemsida.
(Avgifterna uppdaterade: 2018-01-12)


Vad ingår i medlemsskapet hos SBK?

Du har tillgång till hundkurser, utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov & tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket annat.

Du får vår medlemstidning Brukshunden – Sveriges största hundtidning för aktiva hundägare – hem i brevlådan 6 gånger per år.

Under ditt medlemsår är du försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter, vår försäkring personolycksfall ingår i medlemsavgiften.

Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djurförsäkring.

Du får möjlighet till prisvärda sakförsäkringar – anpassade för dig som hundägare – genom Watercircles miljösmarta försäkringar.

Läs mer om medlemsförmånerna här!