Kontakt – H A M M A R Ö B R U K S H U N D K L U B B

Kontakt

Kontakta oss via följande e-postadresser:

  • För allmänna frågor samt frågor om hemsida – info@hammarobrukshundklubb.se
  • Kursverksamheten – utbildning@hammarobrukshundklubb.se
  • Tävlingsverksamheten – Jessica Magnusson, miss_magnusson@yahoo.se
  • MH, MT, RUS-verksamheten – Klas Nordblom, klas@goodsolution.se

Du når oss dessutom snabbt och effektivt genom våra sociala medier.