Tävlingar

Klubben anordnar följande tävlingar under 2019:

26 januari – Lydnad, alla klasser, inomhus (Älvenäshallen)
27 april – Spår (Ekl)
28 april – Patrull (Lkl, Hkl, Ekl)
31 maj – appellspår & appellsök
1 juni – Lydnad förmiddag, startklass o Ly 1
1 juni – Lydnad eftermiddag, startklass o Ly 1
15-16 juni – Freestyle & Htm
8 september – Sök (Lkl, Hkl, Ekl)

Anmälan görs via SBK Tävling respektive Hundaktiv för Freestyle och HtM.